skip to Main Content
Login cliëntenportaal                                                            

Dit reglement beschrijft het beleid van Kraamzorg Collectief ( KvK69000123) op het gebied van de verwerking persoonsgegevens.

Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Kraamzorg Collectief biedt onder andere via haar website verschillende diensten aan, zoals kraamzorg. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). Kraamzorg Collectief werkt in een aantal gevallen samen met eerstelijns verloskundige en ziekenhuizen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.
Dat betekent onder andere dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • Jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • Jou recht respecteren om jou persoonsgegevens op jou aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken met welk doel.
Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Als je vindt dat er foutieve gegevens in staan, dan heb je het recht om een verzoek tot wijziging in te dienen. Als het niet in conflict komt met de wettelijke bewaartermijnen, dan heb je ook het recht om de gegevens te laten verwijderen.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers

Bij gebruik van onze website als je klant wordt of bent laat je bepaalde gegevens bij ons achter dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Persoonsgegevens worden door ons via verschillende kanalen verzameld.

Je kunt een account aanmaken via onze website, om je aan te melden binnen ons systeem of toegang te krijgen tot het cliëntenportaal. Dit gebeurt via de systemen van Atermes. Kraamzorg Collectief verwerkt de meeste van uw persoonsgegevens via de diensten van Atermes. Wij hebben met hen een verwerkingsovereenkomst getekend.

Verder is het mogelijk dat je ons benadert met vragen en/of klachten per post, email of telefonische. Wij zullen in dat geval contact met jou opnemen om de vraag of klacht te behandelen.

Kraamzorg Collectief verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van persoonsgegevens die wij rechtstreeks verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • BSN nummer
 • Technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of ander device), zoals IP-adres, MAC-adres en de gebruikte software.
 • Inloggegevens van jouw account

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden:

 • Om het voor jou mogelijk te maken diensten van Kraamzorg Collectief af te nemen op het gebied van kraamzorg ( zonder het verstrekken van deze gegevens is het voor ons niet mogelijk om deze diensten uit te voeren).
 • Het afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.
 • Om jou vragen te beantwoorden of jou klachten te behandelen via email, telefonische of per post.
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Grondslag voor deze gegevens is: De overeengekomen opdracht.

Minderjarigen: als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jou ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Beveiliging en bewaring

 • We bewaren je gegevens zorgvuldig, met passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen er voor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot je gegevens, dat die toegang is afgeschermd.
 • Versleuteling via de SSL-certificaat
 • Kraamzorg Collectief bewaard je gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat wij je gegevens niet langer bewaren dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan jou te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien wij je gegevens ( of gedeelten daarvan) langer moeten bewaren op grond van wettelijke verplichting. Momenteel is dit 20 jaar.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kan je deze te allen tijde wijzigen in jouw account. Je kunt naar accountpagina en  inloggen in jouw account.

Wanneer je niet in het bezit bent van een account en toch graag jouw persoonsgegevens in wilt zien, deze wilt laten verwijderen of wilt overdragen, dan kan je contact opnemen met de Kraamzorg Collectief door een e-mail te sturen naar info@kraamzorgcollectief.nl

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen.Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden in de instellingen van jouw browser.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij stellen het op prijs indien je eerst uw klacht aan info@kraamzorgcollectief.nl wilt sturen. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over de klachtencommissie en de procedure vind je  HIER

Back To Top