skip to Main Content
Login cliëntenportaal                                                            

Algemene leveringsvoorwaarden

In de algemene voorwaarden worden rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten helder omschreven. Dat schept duidelijkheid en versterkt de positie en het vertrouwen van cliënt en aanbieder jegens elkaar.

De meest recente versie van de Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg is vastgesteld in april 2018. Deze voorwaarden blijven van toepassing tot nieuwe voorwaarden worden vastgesteld.

Wanneer u zich bij Kraamzorg Collectief inschrijft gaat u akkoord met onze algemene leveringsvoorwaarden. Vanuit hier komt onze ‘zorgovereenkomst’ tot stand.

Download hier de algemene voorwaarden kraamzorg

Ook in het Engels beschikbaar

Back To Top