skip to Main Content
Login Groeiboek                                                            

Algemene leveringsvoorwaarden

In de algemene voorwaarden worden rechten en plichten van zorgaanbieders en cliënten helder omschreven. Dat schept duidelijkheid en versterkt de positie en het vertrouwen van cliënt en aanbieder jegens elkaar.

De meest recente versie van de Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg is vastgesteld in april 2018. Deze voorwaarden blijven van toepassing tot nieuwe voorwaarden worden vastgesteld.

Wanneer u zich bij Kraamzorg Collectief inschrijft gaat u akkoord met onze algemene leveringsvoorwaarden. Vanuit hier komt onze ‘zorgovereenkomst’ tot stand.

Download hier de algemene voorwaarden kraamzorg

Ter aanvulling op de algemene voorwaarden, hanteert Kraamzorg Collectief aanvullende voorwaarden:

 

ZORGOVEREENKOMST:

 • Een intakegesprek wordt voor de 34ste week van de zwangerschap afgenomen. In een intakegesprek stellen wij het aantal uren kraamzorg vast en bespreken we de wensen van de bevalling en kraamweek.
 • Het aantal uren kraamzorg wordt bepaald aan de hand van het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg (hierna te noemen LIP).
  Wij zullen ons uiterste best doen de geïndiceerde uren kraamzorg, bepaald op basis van het LIP, volledig te leveren.
  Bij borstvoeding is dit 49 uur en bij kunstvoeding 45 uur. Op basis van de persoonlijke situatie kunnen er redenen zijn voor meer of minder uren. Daarover spreken we tijdens het intakegesprek. Het wettelijke minimum aantal uren kraamzorg wat Kraamzorg Collectief moet verlenen is 24 uur, verdeeld over 8 dagen (3 uur per dag).  
 • Alle geïndiceerde kraamzorg uren vanuit het LIP vallen onder de Zorgverzekeringswet en zitten in het basispakket. Over de geleverde uren kraamzorg is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd van €4,70 (2022) per uur. De wettelijke eigen bijdrage valt vaak onder de dekking van aanvullende zorgverzekeringen. Meer informatie daarover kun je vinden in de polis van de zorgverzekering. Bij de meeste verzekeraars kan Kraamzorg Collectief de wettelijke eigen bijdrage in rekening brengen. Indien uw verzekeraar niet die mogelijkheid biedt, brengen wij de wettelijke eigen bijdrage bij jou in rekening.
 • Om het leveren van kwalitatief goede kraamzorg te kunnen garanderen gelden de volgende voorbehouden:
  1) Jouw huis is de werkplek voor onze collega. Daarom geldt de wetgeving op arbeidsomstandigheden voor de kraamzorg.
  2) Wij vragen je onze collega’s met respect te behandelen. Kraamzorg Collectief kan de zorg weigeren of stopzetten indien dit niet wordt gehanteerd. (zie algemene voorwaarden)
 • Kraamzorg Collectief meet de kwaliteit van de zorg en wij zijn verplicht daarover te rapporteren aan overheidsinstanties. Hiertoe wordt o.a. geanonimiseerde informatie uit het cliëntdossier gebruikt. De rapportage gaat over het gemiddelde van ál onze cliënten en is dus niet tot een persoon herleidbaar.
 • Wij zijn verplicht bij controles door zorgverzekeraars (ter uitvoering van het contract dat wij als kraamzorg aanbieder met zorgverzekeraars hebben), in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Zorgverzekeringswet, gegevens aan te leveren aan zorgverzekeraars. Ook deze gegevens zullen alleen geanonimiseerd worden verstrekt.
 • De overeenkomst kan door u als cliënt of ons als kraamzorg aanbieder kosteloos worden beëindigd onder voorwaarden zoals omschreven in de algemene voorwaarden artikel 20 en 21 ‘Beëindiging van de overeenkomst’. 
 • Op aanvulling van artikel 20.2; wanneer de kraamzorg door u geannuleerd wordt door een andere reden als benoemd in artikel 20. Worden de kosten van inschrijving en de eventuele al afgenomen intake gefactureerd aan uw zorgverzekeraar. Indien uw zorgverzekeraar deze niet (geheel) vergoed, brengen wij deze kosten bij u in rekening.
 • Indien u gebruik maakt van “uitgestelde kraamzorg” ook wel “couveuse nazorg” genoemd, bent u zelf verantwoordelijk dat u bij uw zorgverzekeraar vooraf informeert of deze kosten worden vergoed uit uw polis. Kraamzorg Collectief kan dit niet voor u nakijken. Blijkt achteraf dat deze kosten niet worden vergoed komen deze kosten voor u eigen rekening. Kraamzorg Collectief brengt deze kosten dan bij u in rekening.
 • Indien u instemt met bovengenoemde afspraken hoef je, zoals vermeld in artikel 6 lid 1 en 2 van de Algemene Leveringsvoorwaarden, niets te doen en komt de zorgovereenkomst automatisch tot stand na acceptatie van uw inschrijving. Indien u niet kunt/wilt instemmen met deze afspraken, dient u ons dat binnen 14 dagen na ontvangst van de acceptatie, schriftelijk te laten weten via info@kraamzorgcollectief.nl. Kraamzorg Collectief annuleert de zorg dan kosteloos.
Back To Top