skip to Main Content
Login cliëntenportaal                                                            

Moedermelk is aangepast aan de leeftijd en de voedingsbehoefte van je baby. Het is bewezen, dat het geven van borstvoeding onder andere bescherming biedt tegen bijvoorbeeld exces, allergieën en verschillende infecties. Her geven van borstvoeding is dus een mooie manier om jouw baby op een natuurlijke wijze te beschermen. Om de borstvoeding zo goed mogelijk te laten verlopen, weken wij volgens de tien vuistregels van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) en Unicef

Alle instellingen voor moeder- en kindzorg dienen ervoor zorg te dragen dat:

  • zij een beleid t.a.v. borstvoeding op papier hebben, dat standaard bekend gemaakt wordt aan alle betrokken medewerkers
  • alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid
  • alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van het geven van borstvoeding
  • moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven
  • aan (aanstaande) moeders uitgelegd wordt hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden
  • pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie
  • moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer blijven (“rooming-in”)
  • borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd
  • aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt
  • borstvoedingsbegeleidingsgroepen (moedergroepen) gevormd kunnen worden en dat (aanstaande) moeders bij het beeïndigen van de zorg naar deze groepen verwezen worden
Back To Top